Searching...

Mark

petak, 7. lipnja 2013.

Gadgeterija: [VIDEO] Nadogradite računalnog glodavca dijelovima iz 3D printera

Gadgeterija
Dnevni blog o gadgetima i raznim internetskim bizarnostima
[VIDEO] Nadogradite računalnog glodavca dijelovima iz 3D printera
Jun 7th 2013, 10:17

674x501_1055002_956713_1366696570
Statial kompanije PyottDesign je pokrov za računalnog miša kojim ga je moguće potpuno prilagoditi svojim potrebama – barem oblikom. Statial se izrađuje pomoću 3D printera, a jednom sastavljen i stavljen u određeni položaj, moguće ga je i zaključati – na ne pretjerano različit način od onoga što nudi primjerice R.A.T. serija periferije.

Kalup Statial se može montirati samo i isključivo na Logitech M100 miš, što je ujedno i njegov glavni nedostatak. Dobro, tu je i cijena kalupa od 70 američkih dolara (65.12€), što ga samostalno ekonomski stavlja uz bok miševima koji dolaze i s drastično više mogućnosti. Ipak, riječ je o hobi projektu više no ičem drugom, a kompanija nastoji otkriti široj populaciji čitav svijet mogućnosti 3D ispisa, kao i istražiti koliko se brzo mogu stvoriti komercijalni proizvodi.

Statial-3D-printed-mouse-case statial-3d-printed-mouse-case-by-pyottdesign-4 statial-3d-printed-mouse-case-by-pyottdesign-3 statial-3d-printed-mouse-case-by-pyottdesign-2

Novi pokrov za vlasnike glodavca M100 dostupan je u više različitih materijala i boja, a moguće ga je kupiti preko linka.

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar