Searching...

Mark

srijeda, 12. lipnja 2013.

dnevnik.hr: 'Turistički objekt s bazenom ima 30 posto VIŠE rezervacija'

dnevnik.hr
dnevnik.hr RSS feed
'Turistički objekt s bazenom ima 30 posto VIŠE rezervacija'
Jun 12th 2013, 11:41

dnevnik.hr Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je novi program Ministarstva turizma i Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom '1000 bazena za hrvatski turizam' za koji je u ovoj godini osigurano 10 milijuna kuna.

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar