Searching...

Mark

nedjelja, 16. lipnja 2013.

dnevnik.hr: Evo koje će nam države već 1. srpnja potpuno otvoriti tržište rada!

dnevnik.hr
dnevnik.hr RSS feed
Evo koje će nam države već 1. srpnja potpuno otvoriti tržište rada!
Jun 16th 2013, 15:10

dnevnik.hr Ulaskom u EU hrvatskim se radnicima otvara niz novih prilika za pronalazak radnog mjesta. Ipak, dio članica iskoristit će pravo da na barem dvije godine hrvatskim građanima ograniči slobodan pristup svojim tržištima rada.

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar