Searching...

Mark

srijeda, 5. lipnja 2013.

24sata.hr najnovije vijest: Turisti pohitali spasiti ranjenog dupina, nažalost, zakasnili su...

24sata.hr najnovije vijest
Najnovije vijesti sa 24sata.hr portala
Turisti pohitali spasiti ranjenog dupina, nažalost, zakasnili su...
Jun 5th 2013, 11:30

Prišli su brodom, ali za pelemenitu životinju spasa nije bilo. Uginula je možda dva do tri sata prije no su je spazili. Riječ je ženki dugoj tri metra i težoj od 300 kilograma

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar