Searching...

Mark

utorak, 4. lipnja 2013.

24sata.hr najnovije vijest: Priznaje li Zoki Milanović da je izgubio bitku protiv korupcije?

24sata.hr najnovije vijest
Najnovije vijesti sa 24sata.hr portala
Priznaje li Zoki Milanović da je izgubio bitku protiv korupcije?
Jun 4th 2013, 11:07

Kad spominje Bandića, Milanović šalje poruku da se može politikantski nabacivati optužbama za korupciju, ali da se ne može učiniti ništa na njezinu procesuiranju

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar