Searching...

Mark

nedjelja, 12. svibnja 2013.

dnevnik.hr: Za neke se ljude iza OVOGA kriju brojne zamke...

dnevnik.hr
dnevnik.hr RSS feed
Za neke se ljude iza OVOGA kriju brojne zamke...
May 12th 2013, 07:08

dnevnik.hr Društvene mreže danas igraju veliku ulogu i u politici, a sigurno je da će tako ostati i u dogledno vrijeme. Internet sam po sebi, a posljedično i društvene mreže, stvaraju višu razinu transparentnosti u komuniciranju političara s javnošću, ali kriju i neke zamke.

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar