Searching...

Mark

subota, 25. svibnja 2013.

24sata.hr najnovije vijest: Crkva bi plaćala porez 30 mil. kn da od toga nije oslobođena

24sata.hr najnovije vijest
Najnovije vijesti sa 24sata.hr portala
Crkva bi plaćala porez 30 mil. kn da od toga nije oslobođena
May 25th 2013, 09:26

Stručnjaci ističu da bi novac za državni proračun od Crkve bio sitan da svećenici plaćaju porez na svaku naplaćenu misu, svako vjenčanje, sprovode i milodare

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar