Searching...

Mark

utorak, 21. svibnja 2013.

24sata.hr najnovije vijest: Chloe (23) iz SAD-a se smiješi, a izjeda je tuga zbog bankrota

24sata.hr najnovije vijest
Najnovije vijesti sa 24sata.hr portala
Chloe (23) iz SAD-a se smiješi, a izjeda je tuga zbog bankrota
May 21st 2013, 08:23

Osmijeh na licu samo je maska koja skriva bol i brigu. Financijska situacija joj je grozna. Na rubu je bankrota. Dođe joj da se baci s fiskalne litice. Ali nema hrabrosti

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar