Searching...

Mark

ponedjeljak, 13. svibnja 2013.

057info | Pet minuta prije svih: Kalmeta: "Nema koalicije sa Sinovčićem i Pupićem Bakračom!"

057info | Pet minuta prije svih
057info.hr, RSS
Kalmeta: "Nema koalicije sa Sinovčićem i Pupićem Bakračom!"
May 13th 2013, 08:45

Svi problemi ovdje nisu riješeni, ali ova ekipa kojoj sam na čelu je ekipa koja ih najuspješnije može rješavati, kaže Kalmeta

Facebook Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 komentari:

Objavi komentar